ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie, z siedzibą ul.Gen. Władysława Sikorskiego 76J , 11-400 Ketrzyn , tel. 89 751 04 87
2. Środowiskowy Dom Samopomocy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Generała Władysława Sikorskiego 76J, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail:
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym i z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia nw. celów:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określanych w rozdziale III RODO.
9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO,
10. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres:
12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
14. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
15. Decyzje o Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.
Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych
Realizuje obowiązek wynikający Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maj 2018 r ( Dziennik Ustw z 2018 poz. 1000)- Artykuł 11, informujemy iż Inspektorem Ochrony Danych jest
Pani Monika Zygmunt-Jakuć z którą kontakt możliwy jest

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
PATRYCJA HOŁUJ
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
PATRYCJA HOŁUJ
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-10 13:24:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-10 13:24:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-04 11:39:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »