ˆ

Strona główna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie
       ul: Generała Władysława Sikorskiego 76J
                     11-400 Kętrzyn

Działalność Domu prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu
(od poniedziałku do piątku)w godzinach zgodnych
z zapotrzebowaniem środowiska na usługi świadczone
przez ŚDS w Kętrzynie,  czyli od 7.30 do 15.30.