ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zasady przyjęcia

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-05-09 16:09:05 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie druk do pobrania
+ zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych druk do pobrania
+ zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego druk do pobrania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
+ rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony w tej sprawie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie wydaje skierowanie do ŚDS w drodze decyzji administracyjnej
Osobie skierowanej po raz pierwszy decyzja jest przyznawana maksymalnie na 3 miesiące.
Termin przyjęcia do ŚDS ustala Kierownik w porozumieniu z osobą kierowaną lub z jej opiekunem.